Serwis populationof.net/pl – jedyna taka baza

Marta Szydełko
22.05.2018

Zamysłem twórców serwisu było zbudowanie internetowej bazy danych demograficznych z całego świata, które byłyby aktualne, kompletne i zrozumiale zaprezentowane. Baza jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – od uczniów szkół do autorów opracowań naukowych.

Układ i zawartość bazy

Prezentacja danych odbywa się z podziałem na kontynenty/regiony geograficzne, ale także podane są one zsumowane dla całego świata. Podział został dokonany na Afrykę, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Europę, Oceanię (obejmującą Australię i Nową Zelandię) oraz Azję. Na stronie głównej serwisu znajdują się winiety poszczególnych regionów z aktualizowaną na bieżąco liczbą ludności, jej roczną zmianą oraz średnią wieku mieszkańców. Winieta „Populacja świata” zawiera dodatkowo informacje na temat średniej długości życia, urodzeń w bieżącym roku oraz urodzeń w danym dniu.

Po kliknięciu nazwy kontynentu/regionu wyświetlają się jego szczegółowe dane demograficzne, w układzie jednakowym dla wszystkich, co ułatwia poruszanie się w serwisie i czyni prezentację danych bardziej przejrzystą.

W serwisie można odnaleźć dane zarówno aktualne, jak i historyczne, a ponadto prognozy dotyczące demografii światowej. Dane liczbowe zilustrowane są przejrzystymi, czytelnymi wykresami. Użytkownik ma do wyboru postać liniową lub kolumnową wykresu, przełączane przyciskami. Wykresy przedstawiają kształtowanie się wielkości populacji, średniej wieku oraz miejsc zamieszkania z podziałem na miasto i wieś. Wszystkie dane obejmują okres od roku 1960 do chwili obecnej.

Ciekawostki

W serwisie można się dowiedzieć, że ludność na świecie rośnie każdego dnia. I tak, na podstronie poświęconej Afryce można przeczytać, że w 2018 roku ludność tego kontynentu zwiększy się o ponad 33 mln osób, co stanowi ponad 80 proc. ludności Polski. Dowiadujemy się także, że Afryka jest kontynentem o najniższej średniej wieku; obecnie wynosi ona 23,5 roku, a w roku 2050 ma wzrosnąć do około 28,5 roku. Natomiast przewidywana liczba mieszkańców kontynentu w roku 2050 ma się zwiększyć o miliard i wynieść 2,5 mld osób. Obecnie większość ludności Afryki mieszka na wsi. Od roku 2035 prognozowana jest zmiana proporcji i od tej pory zaludnienie miast ma intensywnie rosnąć przy znacznie mniejszym wzroście liczebności ludności wiejskiej; w roku 2050 ludność miejska ma być liczniejsza od wiejskiej o 250 mln osób.

Najliczniej zaludnionym kontynentem jest Azja – 4,5 mld osób. Oprócz Chin (1,39 mld), liczba ludności przekroczyła miliard także w Indiach (1,35 mld). Powyżej 100 mln mieszkańców liczą: Indonezja (267 mln), Pakistan (201 mln), Bangladesz (166 mln), Japonia (126 mln) i Filipiny (107 mln). Średnia wieku w Afganistanie wynosi około 22 lat, a w Japonii ponad 45 lat. Co ciekawe, średnia wieku w Korei Południowej (ok. 35 lat) jest o dziesięć lat wyższa niż w Korei Północnej (ok. 25 lat). Szacuje się, że obecnie urodzony przeciętny mieszkaniec Azji przeżyje około 65 lat.

Populacja Ameryki Południowej wynosi 650 mln osób. Z tego zaledwie 100 mln to mieszkańcy wsi, 550 mln żyje w miastach. Najludniejsza jest Brazylia – 211 mln, Meksyk – 131 mln, Kolumbia – 49,5 mln i Argentyna – 44,7 mln. Średnia wieku wynosi 32,5 roku. W roku 2050 ludność Ameryki Południowej ma wzrosnąć do niemal 780 mln.

W Ameryce Północnej żyje 360 mln osób, z czego 328 mln w Stanach Zjednoczonych a 36,9 mln w Kanadzie. Średnia wieku jest stosunkowo wysoka, wynosi niemal 40 lat. Około 60 mln ludności mieszka na wsi, zdecydowana większość to mieszkańcy miast, podobnie jak w Ameryce Południowej. Do roku 2050 liczba ludności ma wzrosnąć do około 430 mln, a średnia wieku – do prawie 43 lat.

Europę zamieszkuje 743,5 mln osób. Średnia wieku Europejczyka wynosi 42 lata. Liczba mieszkańców wsi w 2015 roku spadła poniżej 200 mln i w dalszym ciągu wykazuje tendencję spadkową. W miastach mieszka znaczna większość ludności Europy. Najbardziej zaludniona jest Rosja – 144 mln mieszkańców (wraz z częścią azjatycką), Niemcy – 82,5 mln mieszkańców, Francja – 67,4 mln i Włochy – 60,5 mln. Najmniej mieszkańców ma Watykan – 1000 osób, jest to także najmniejsze państwo świata. Przewiduje się, że liczba ludności Europy do roku 2050 zmniejszy się do około 700 mln, przy wzroście średniej wieku do 46 lat.

W Oceanii (z uwzględnieniem Australii i Nowej Zelandii) żyje około 41,5 mln mieszkańców. Średnia wieku wynosi ponad 35 lat, w miastach mieszka trzykrotnie więcej ludzi niż na wsiach. Australia liczy 24,8 mln ludności, Nowa Zelandia – 4.8 mln. Najmniej zaludnionymi państwami są Nauru i Tuvalu – po 10 tys. mieszkańców. 

Te i wiele innych informacji można znaleźć w serwisie populationof.net/pl w łatwy i szybki sposób, bez konieczności żmudnych poszukiwań w sieci lub bibliotekach.

Artykuł partnera serwisu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.