Ostrzeżenie sprzed spamem i zagrożeniami: Zmniejsz ubezpieczenie pojazdu w 30 sekund

Piotr Kowalczyk
24.06.2024

Jest to masowo wysyłany spam. Ponadto wiadomość może być niebezpieczna.
Nie klikaj w żadne linki z tej wiadomości ani nie odpowiadaj na nią.

Pośrednik: MarketExec, South Terrace, Wilton YO18 7LD

Wiadomości są wysyłane z różnych domen/ adresów np.: updates@marketexec3.co.uk, updates@marketexecmail61.co.uk

Wiadomości są wysyłane z ofertami różnych firm.

 

Przykład wiadomości : 

 

Treść (fragment): 

 

 Geolokalizacja

  Rozwiązanie, bez którego się nie obejdziesz

   Wyposazam swoje pojazdy 

 Instalacja we wszystkich typach pojazdó

 

  3 strategiczne

zalety

   Monitorowanie pracowników w czasie rzeczywistym

   Większa responsywność

   Lepsza koordynacja zespołu

  3 korzyści

ekonomiczne:

   Obniżenie kosztów

paliwa o 15%

   Obniżenie składki ubezpieczeniowej

   Dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą

 

 

Nagłówek: 

Return-Path:

X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on 3065453.s.tld.pl

X-Spam-Flag: YES

X-Spam-Level: ******

X-Spam-Relay-Country: GB

Delivered-To: ...@....pl

Received: (qmail 17680 invoked by uid 2149007); 23 Jun 2024 12:14:52 -0000

Delivered-To: ...@...

Received: (qmail 17474 invoked by uid 2149007); 23 Jun 2024 12:14:51 -0000

X-DMARC-Status: pass (dis=none)

X-Received-SPF: pass (marketexecmail61.co.uk: 198.244.181.252 is authorized to use 'updates@marketexecmail61.co.uk' in 'mfrom' identity (mechanism 'ip4:198.244.181.192/26' matched)) receiver=59749.v.tld.pl; identity=mailfrom; envelope-from="updates@marketexecmail61.co.uk"; helo=mx.marketexecmail61.co.uk; client-ip=198.244.181.252

X-DKIM-Status: pass

X-clamdmail: clamdmail 0.18a

X-clamdmail: Filter Enabled

Received: from 198.244.181.252 (HELO mx.marketexecmail61.co.uk) (198.244.181.252)

  by 94.152.135.49 with ESMTPS (ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 TLSv1.2 encrypted); 23 Jun 2024 12:14:50 -0000

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256;

 bh=heCePFn+igV6LbNnSHTbsKgor0WkhclSgYSqQaKMZ90=; d=marketexecmail61.co.uk;

 h=Message-ID: Date: Subject: From: Reply-To: To: MIME-Version: Content-Type:

 List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe: List-Id: Feedback-ID;

 i=@marketexecmail61.co.uk; s=mailer; c=relaxed/relaxed; t=1719144229;

 b=mFFViS52CG9fu2i8rmh2jkTY2fnM5R1SHGYyGOi85Ou7gvNzZFgJQmIyOS1jva6IyxK0wT+oY

 OtTnUgsaZDk3djEhnrFymyAX8fuHpQQ9N2EOm9BTGDDDkiRBS2g3CBHylwdENdHrjMZMdyQyv

 +MSkquaq6X8nTwCxNb/65nJdA=

Message-ID: <39250456fc0c0e6fc96a41d33a386f8ec0a981ee@marketexecmail61.co.uk>

Date: Sun, 23 Jun 2024 12:03:49 +0000

From: Juliana Kowalska

Reply-To: Juliana Kowalska

To: "..." <.....pl>

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/alternative;

 boundary="_=_swift_1719144229_9c37331de9538794d4fda527623c0805_=_"

X-Report-Abuse: https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/report-abuse/tr9913szmra8c/yl105rrznh781

X-EBS: https://click.marketexecmail61.co.uk/lists/block-address

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click

List-Unsubscribe: ,

 

List-Id: tr9913szmra8c

Feedback-ID: lj4386wesyd7d:yl105rrznh781:tr9913szmra8c:ow308jzxoo842

Subject: [SPAM] Zmniejsz ubezpieczenie pojazdu w 30 sekund

X-Origin-SRS: updates@marketexecmail61.co.uk

X-Spam-Status: Yes, score=6.9 required=5.0 tests=BAYES_99,BAYES_999, DKIM_INVALID,DKIM_SIGNED,HTML_FONT_LOW_CONTRAST,HTML_MESSAGE, SPF_HELO_PASS,SPF_PASS shortcircuit=no autolearn=disabled version=3.4.2

 

Kod źródłowy:

Return-Path:

X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on 3065453.s.tld.pl

X-Spam-Flag: YES

X-Spam-Level: ******

X-Spam-Relay-Country: GB

Delivered-To: ...

Received: (qmail 17680 invoked by uid 2149007); 23 Jun 2024 12:14:52 -0000

Delivered-To: ...

Received: (qmail 17474 invoked by uid 2149007); 23 Jun 2024 12:14:51 -0000

X-DMARC-Status: pass (dis=none)

X-Received-SPF: pass (marketexecmail61.co.uk: 198.244.181.252 is authorized to use 'updates@marketexecmail61.co.uk' in 'mfrom' identity (mechanism 'ip4:198.244.181.192/26' matched)) receiver=59749.v.tld.pl; identity=mailfrom; envelope-from="updates@marketexecmail61.co.uk"; helo=mx.marketexecmail61.co.uk; client-ip=198.244.181.252

X-DKIM-Status: pass

X-clamdmail: clamdmail 0.18a

X-clamdmail: Filter Enabled

Received: from 198.244.181.252 (HELO mx.marketexecmail61.co.uk) (198.244.181.252)

  by 94.152.135.49 with ESMTPS (ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 TLSv1.2 encrypted); 23 Jun 2024 12:14:50 -0000

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256;

 bh=heCePFn+igV6LbNnSHTbsKgor0WkhclSgYSqQaKMZ90=; d=marketexecmail61.co.uk;

 h=Message-ID: Date: Subject: From: Reply-To: To: MIME-Version: Content-Type:

 List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe: List-Id: Feedback-ID;

 i=@marketexecmail61.co.uk; s=mailer; c=relaxed/relaxed; t=1719144229;

 b=mFFViS52CG9fu2i8rmh2jkTY2fnM5R1SHGYyGOi85Ou7gvNzZFgJQmIyOS1jva6IyxK0wT+oY

 OtTnUgsaZDk3djEhnrFymyAX8fuHpQQ9N2EOm9BTGDDDkiRBS2g3CBHylwdENdHrjMZMdyQyv

 +MSkquaq6X8nTwCxNb/65nJdA=

Message-ID: <39250456fc0c0e6fc96a41d33a386f8ec0a981ee@marketexecmail61.co.uk>

Date: Sun, 23 Jun 2024 12:03:49 +0000

From: Juliana Kowalska

Reply-To: Juliana Kowalska

To: "...." <....>

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/alternative;

 boundary="_=_swift_1719144229_9c37331de9538794d4fda527623c0805_=_"

X-Report-Abuse: https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/report-abuse/tr9913szmra8c/yl105rrznh781

X-EBS: https://click.marketexecmail61.co.uk/lists/block-address

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click

List-Unsubscribe: ,

 

List-Id: tr9913szmra8c

Feedback-ID: lj4386wesyd7d:yl105rrznh781:tr9913szmra8c:ow308jzxoo842

Subject: [SPAM] Zmniejsz ubezpieczenie pojazdu w 30 sekund

X-Origin-SRS: updates@marketexecmail61.co.uk

X-Spam-Status: Yes, score=6.9 required=5.0 tests=BAYES_99,BAYES_999, DKIM_INVALID,DKIM_SIGNED,HTML_FONT_LOW_CONTRAST,HTML_MESSAGE, SPF_HELO_PASS,SPF_PASS shortcircuit=no autolearn=disabled version=3.4.2

 

--_=_swift_1719144229_9c37331de9538794d4fda527623c0805_=_

Content-Type: text/plain; charset=utf-8

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

 

=C2=A0

 

                               [ Geolokalizacja ]

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

                               Rozwi=C4=85zanie, bez kt=C3=B3rego si=C4=99 nie obejdziesz!

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

                               [ Wyposazam swoje pojazdy ]

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               [ Instalacja we wszystkich typach pojazd=C3=B3w ]

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

                               3 STRATEGICZNE=20

zalety:

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

                =09

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

                               Monitorowanie pracownik=C3=B3w w czasie rzeczywistym

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

                =09

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

                               Wi=C4=99ksza responsywno=C5=9B=C4=87

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

                =09

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

                               Lepsza koordynacja zespo=C5=82u

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

                               3 KORZY=C5=9ACI=20

ekonomiczne:=20

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

                =09

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

                               Obni=C5=BCenie koszt=C3=B3w

paliwa o 15%

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

                =09

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

                               Obni=C5=BCenie sk=C5=82adki ubezpieczeniowej

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

                =09

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

                               Dodatkowe zabezpieczenie przed kradzie=C5=BC=C4=85

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

                               [ Chc=C4=99 skorzysta=C4=87 z tych zalet]

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/b472a1eb33c6035f13c6223ee0618bacbd69438b]

                               =C2=A0

 

                               =C2=A0

 

MarketExec, South Terrace, Wilton YO18 7LD

Unsubscribe

[https://click.marketexecmail61.co.uk/campaigns/lj4386wesyd7d/track-url/yl1=

05rrznh781/14b0e4f4f5ea0491cd18f174dd07545263cf751f]

 

--_=_swift_1719144229_9c37331de9538794d4fda527623c0805_=_

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

 

 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

 

ft-com:office:office" xmlns:v=3D"urn:schemas-microsoft-com:vml">

 

               

               

               

ght@0,100..900;1,100..900&display=3Dswap" rel=3D"stylesheet" />

 

 

 

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie