Automatyczne instalacje Windows 2003 Serwer

Remigisz Szulc
20.08.2015

Instalacje nienadzorowane: Windows 2003 SERWER

Etap 1

Zapisujemy zartość jako "winnt.sif" i kopiujemy na płytę do katalogu instalacji "i386". Należy pamiętać o wpisaniu klucza produktu posiadanej licencji.

;SetupMgrTag
[Data]
    AutoPartition=0
    MsDosInitiated="0"
    UnattendedInstall="Yes"

[Unattended]
    UnattendMode=FullUnattended
    OemSkipEula=Yes
    OemPreinstall=No
    TargetPath=\AUROX
    Repartition=No
    UnattendSwitch="Yes"

[GuiUnattended]
    AdminPassword="serwer"
    EncryptedAdminPassword=NO
    AutoLogon=Yes
    AutoLogonCount=1
    OEMSkipRegional=1
    TimeZone=100
    OemSkipWelcome=1

[UserData]
    ProductKey=*****-*****-*****-*****-*****
    FullName="xx"
    OrgName="xxx"
    ComputerName=Serwer

[Display]
    BitsPerPel=32
    Xresolution=1024
    YResolution=768
    Vrefresh=60

[LicenseFilePrintData]
    AutoMode=PerSeat

[TapiLocation]
    CountryCode=48
    Dialing=Tone
    AreaCode=55
    LongDistanceAccess="0"

[RegionalSettings]
    LanguageGroup=9,10

[Branding]
    BrandIEUsingUnattended=Yes

[URL]
    Home_Page=www.xp.net.pl
    Help_Page=www.windows2003.pl
    Search_Page=www.google.pl

[Proxy]
    Proxy_Enable=0
    Use_Same_Proxy=1

[GuiRunOnce]
    Command0=gpedit.msc

[Identification]
    JoinWorkgroup=HOME

[Networking]
    InstallDefaultComponents=No

[NetAdapters]
    Adapter1=params.Adapter1

[params.Adapter1]
    INFID=*

[NetClients]
    MS_MSClient=params.MS_MSClient

[NetServices]
    MS_SERVER=params.MS_SERVER

[NetProtocols]
    MS_TCPIP=params.MS_TCPIP

[params.MS_TCPIP]
    DNS=Yes
    UseDomainNameDevolution=No
    EnableLMHosts=Yes
    AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1

[params.MS_TCPIP.Adapter1]
    SpecificTo=Adapter1
    DHCP=Yes
    WINS=No
    NetBIOSOptions=0

Etap 2

Zapisujemy zartość  batchfile jako "winnt.bat" i kopiujemy na płytę do katalogu instalacji "i386".

@rem SetupMgrTag
@echo off


set AnswerFile=.\winnt.sif
set SetupFiles=.\i386

.\i386\winnt32 /s:%SetupFiles% /unattend:%AnswerFile%

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.