Automatyczne instalacje Windows 98

Antoni Kwapisz
20.08.2015

Instalacje nienadzorowane: Windows 98 Zapisujemy zwartość jako "MSBATCH.INF" i kopiujemy na płytę do katalogu instalacji "win98". Należy pamiętać o wpisaniu klucza produktu posiadanej licencji.

; MSBATCH.INF
;
; Copyright (c) 1995-1998 Microsoft Corporation.
; All rights reserved.
;

[BatchSetup]
Version=3.0 (32-bit)
SaveDate=03-17-06

[Version]
Signature = "$CHICAGO$"
AdvancedINF=2.5
LayoutFile=layout.inf

[Setup]
Express=1
InstallDir="c:\windows"
InstallType=3
ProductKey="****-****-****-****-****"
EBD=0
ShowEula=0
ChangeDir=0
OptionalComponents=1
Network=1
System=0
CCP=0
CleanBoot=0
Display=0
DevicePath=0
NoDirWarn=1
TimeZone="Europa centralna"
Uninstall=0
NoPrompt2Boot=1

[System]
Locale=L0415
SelectedKeyboard=KEYBOARD_00010415

[NameAndOrg]
Name="Tomek"
Display=0

[Network]
ComputerName="X7T8L1"
Workgroup="ct"
Display=0
PrimaryLogon=VREDIR
Clients=VREDIR
Protocols=MSTCP
Security=SHARE

[MSTCP]
LMHOSTS=1
LMHOSTPath="C:\WINDOWS\LMHOSTS"
DHCP=1
DNS=0
WINS=D
Hostname=X7T8L1
Gateways=192.168.0.1

[VREDIR]
LogonDomain="ct"
ValidatedLogon=0

[OptionalComponents]
"Opcje ułatwień dostępu"=1
"Narzędzia ułatwień dostępu"=1
"Aktówka"=1
"Kalkulator"=1
"Tapeta pulpitu"=1
"Wzorce dokumentów"=1
"Gry"=1
"Imaging"=1
"Wskaźniki myszy"=1
"Paint"=1
"Szybki podgląd"=1
"Host skryptów systemu Windows"=1
"WordPad"=1
"Książka adresowa"=1
"Obsługa połączeń Dial-Up sieci ATM"=0
"Dial-Up Networking"=1
"Serwer Dial-Up"=0
"Bezpośrednie połączenie kablowe"=0
"HyperTerminal"=0
"Microsoft Chat 2.5"=0
"NetMeeting"=1
"Telefon"=1
"Wirtualne sieci prywatne"=0
"Baseball"=1
"Niebezpieczne zwierzęta"=1
"Wewnątrz komputera"=1
"Dżungla"=1
"Leonardo da Vinci"=1
"Jeszcze więcej Windows"=1
"Tajemniczy pokój"=1
"Natura"=1
"Nauka"=1
"Przestrzeń kosmiczna"=1
"Sport"=1
"Ameryka lat 60-tych"=1
"Złota era"=1
"Podróż"=1
"Pod wodą"=1
"Windows 98"=1
"Udostępnianie połączenia internetowego"=0
"Microsoft Wallet"=0
"Personal Web Server"=1
"Kreator publikacji w sieci Web"=0
"Zarządzanie oparte na sieci Web"=0
"Microsoft Outlook Express"=1
"Języki bałtyckie"=1
"Europa Środkowa"=1
"Cyrylica"=1
"Grecki"=1
"Turecki"=1
"Kompresja audio"=1
"Odtwarzacz CD"=1
"Macromedia Shockwave Director"=1
"Macromedia Shockwave Flash"=1
"Multimedialne schematy dźwięku"=0
"Przykładowe dźwięki"=0
"Rejestrator dźwięku"=1
"Kompresja wideo"=1
"Regulacja głośności"=1
"Dodatkowe wygaszacze ekranu"=1
"Latające znaki Windows"=1
"Wygaszacze ekranu OpenGL"=1
"Kopia zapasowa"=1
"Tablica znaków"=1
"Podgląd Schowka"=0
"Narzędzia kompresji dysku"=0
"Konwerter dysku (FAT32)"=1
"Założenia grup"=0
"Monitor sieci"=1
"Monitor systemu"=1
"Miernik zasobów systemowych"=1

[Printers]

[InstallLocationsMRU]

[Install]
AddReg=RunOnce.BatchDelay,Run.Installed.Components,Registry.WinUpdate

[RunOnce.BatchDelay]
HKLM,%KEY_RUNONCE%,BatchRun1,,"%25%\rundll.exe setupx.dll,InstallHinfSection Delete.Welcome 4 %10%\msbatch.inf"
HKLM,%KEY_RUNONCE%,BatchRun2,,"%25%\rundll.exe setupx.dll,InstallHinfSection Delete.Regwiz 4 %10%\msbatch.inf"

[Run.Installed.Components]
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\>BatchSetupx,,,">Batch 98 - General Settings"
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\>BatchSetupx,IsInstalled,1,01,00,00,00
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\>BatchSetupx,Version,,"3,0,0,0"
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\>BatchSetupx,StubPath,,"%25%\rundll.exe setupx.dll,InstallHinfSection Installed.Components.General 4 %10%\msbatch.inf"
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\BatchSetupx,,,"ICW"
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\BatchSetupx,IsInstalled,1,01,00,00,00
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\BatchSetupx,Version,,"3,0,0,0"
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\BatchSetupx,StubPath,,"%24%\progra~1\intern~1\connec~1\icwconn1 /restoredesktop
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\>BatchAdvpack,,,">Batch 98 - Advanced Settings"
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\>BatchAdvpack,IsInstalled,1,01,00,00,00
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\>BatchAdvpack,Version,,"3,0,0,0"
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\>BatchAdvpack,StubPath,,"%25%\rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection %10%\msbatch.inf,Installed.Components.Advanced"
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\>Batchwu,,,">Batch 98 - Windows Update"
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\>Batchwu,IsInstalled,1,01,00,00,00
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\>Batchwu,Version,,"3,0,0,0"
HKLM,%KEY_INSTALLEDCOMPS%\>Batchwu,StubPath,,"wupdmgr.exe -shortcut"

[Installed.Components.General]
AddReg=Browser.Settings
UpdateInis=DelOEQuick.Links

[DelOEQuick.Links]
setup.ini, progman.groups,, "groupQL=..\..\Applic~1\Micros~1\Intern~1\Quickl~1"
setup.ini, groupQL,, """Launch Outlook Express"""                ;deletes link

[Installed.Components.Advanced]
DelFiles=OLS.Icons, QuickLaunch.Icons
CustomDestination=Custom.Dest
RunPostSetupCommands=DirCleanup

[Custom.Dest]
49070=DesktopLDIDSection,5
49050=QuickLinksLDIDSection,5

[DesktopLDIDSection]
HKCU,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders",Desktop,OLSFolder,"%25%\Desktop"

[OLS.Icons]
americ~1.lnk
at&two~1.lnk
compus~1.lnk
prodig~1.lnk
themic~1.lnk
aboutt~1.lnk
abouto~1.txt
services.txt

[DirCleanup]
rundll32.exe advpack.dll,DelNodeRunDLL32 %49070%\%OnlineLong%

[Delete.Welcome]
DelReg=Registry.Welcome

[Registry.Welcome]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,Welcome,,

[Delete.Regwiz]
AddReg=Registry.Regwiz

[Registry.Regwiz]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Welcome\Regwiz,@,1,01,00,00,00
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion,RegDone,1,01,00,00,00

[Registry.WinUpdate]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,NoDevMgrUpdate,0x10001,0
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,NoWindowsUpdate,0x10001,0

[Browser.Settings]
HKCU,%KEY_IEXPLORERMAIN%,"Start Page",,"http://www.eu.microsoft.com/poland/"
HKCU,%KEY_IEXPLORERMAIN%,"First Home Page",,"http://home.microsoft.com/runonce.asp"
HKCU,%KEY_IEXPLORERMAIN%,"Search Page",,"http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch"
HKLM,%KEY_IEXPLORERMAIN%,"Search Bar",,"http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch"
HKCU, "SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Help_Menu_URLs","Online_Support",,"http://support.microsoft.com/support"

[QuickLinksLDIDSection]
HKCU,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders",AppData,QuickLaunch,"%25%\Application Data"

[QuickLaunch.Icons]
viewch~1.scf

[DestinationDirs]
OLS.Icons=49070,Online~1
QuickLaunch.Icons=49050,Micros~1\Intern~1\QuickL~1

[Strings]
KEY_RUNONCE="SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce"
KEY_INSTALLEDCOMPS="SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components"
OnlineLong="Online Services"
KEY_IEXPLORERMAIN="Software\Microsoft\Internet Explorer\Main"

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.