Ostrzeżenie sprzed spamem i zagrożeniami: Obniż koszty paliwa w 30 sekund

Piotr Kowalczyk
24.06.2024

Jest to masowo wysyłany spam. Ponadto wiadomość może być niebezpieczna.

Nie klikaj w żadne linki z tej wiadomości ani nie odpowiadaj na nią.

Pośrednik: MarketExec, South Terrace, Wilton YO18 7LD

Wiadomości są wysyłane z różnych domen / adresów mail np.:
updates@marketexec44.co.uk, updates@marketexecmail33.co.uk


Wiadomości są wysyłane z ofertami różnych firm.

 

Przykład wiadomości : 
 

Treść (fragment): 

 100% praktyczne, karty paliwowe

to realne korzyści dla firm:

   Transakcje są bezpieczne

   Możesz pożegnać się z fakturami i paragonami

   Niektóre stacje oferują zniżki

   Budżet na przejazdy jest zawsze pod kontrolą

  Znajdź dostawcę

  

 

Nagłówek: 

Return-Path:

X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on 3065515.s.tld.pl

X-Spam-Flag: YES

X-Spam-Level: *****

X-Spam-Relay-Country: GB

Delivered-To: s....

Received: (qmail 13801 invoked by uid 2149007); 20 Jun 2024 12:24:36 -0000

Delivered-To:....

Received: (qmail 13737 invoked by uid 2149007); 20 Jun 2024 12:24:35 -0000

X-DMARC-Status: pass (dis=none)

X-Received-SPF: pass (marketexecmail33.co.uk: 198.244.181.224 is authorized to use 'updates@marketexecmail33.co.uk' in 'mfrom' identity (mechanism 'ip4:198.244.181.192/26' matched)) receiver=59749.v.tld.pl; identity=mailfrom; envelope-from="updates@marketexecmail33.co.uk"; helo=mx.marketexecmail33.co.uk; client-ip=198.244.181.224

X-DKIM-Status: pass

X-clamdmail: clamdmail 0.18a

X-clamdmail: Filter Enabled

Received: from 198.244.181.224 (HELO mx.marketexecmail33.co.uk) (198.244.181.224)

  by 94.152.135.49 with ESMTPS (ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 TLSv1.2 encrypted); 20 Jun 2024 12:24:34 -0000

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256;

 bh=9bft27tOvYJOYHdOvKTDASdk+xcjsLs3YO2uBRnTfnE=; d=marketexecmail33.co.uk;

 h=Message-ID: Date: Subject: From: Reply-To: To: MIME-Version: Content-Type:

 List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe: List-Id: Feedback-ID;

 i=@marketexecmail33.co.uk; s=mailer; c=relaxed/relaxed; t=1718885106;

 b=D4gm3wtjuvIORqEIrGkJfW7MLIrnODdRiYYIhNmEqLmo++Y3U+kfv++WRjYU8nLvHJCz/GwBk

 DwCpFmLWx/A8SukS50mQDK7eSFODV+yswQUsqiX/bxN/Zurwa7RDWwuE4Hmm1gcCxegJI2czl

 H1C1dBUTqmNho3B+IGaL3xhkw=

Message-ID: <48323e1800954e460a1e113c3d41ef74683fc771@marketexecmail33.co.uk>

Date: Thu, 20 Jun 2024 12:05:06 +0000

From: Hanka Zielinski

Reply-To: Hanka Zielinski

To: "...."

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/alternative;

 boundary="_=_swift_1718885106_85a16efd185413a38f2e73db88003ebc_=_"

X-Report-Abuse: https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/report-abuse/tr9913szmra8c/yl105rrznh781

X-EBS: https://click.marketexecmail33.co.uk/lists/block-address

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click

List-Unsubscribe: ,

 

List-Id: tr9913szmra8c

Feedback-ID: th1294w3h0696:yl105rrznh781:tr9913szmra8c:ow308jzxoo842

Subject: [SPAM] =?utf-8?Q?Obni=C5=BC?= koszty paliwa w 30 sekund

X-Origin-SRS: updates@marketexecmail33.co.uk

X-Spam-Status: Yes, score=5.8 required=5.0 tests=BAYES_99,BAYES_999, DKIM_INVALID,DKIM_SIGNED,HTML_MESSAGE,RCVD_IN_MSPIKE_H2,SPF_HELO_PASS, SPF_PASS shortcircuit=no autolearn=disabled version=3.4.2

 

Kod źródłowy:

Return-Path:

X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.2 (2018-09-13) on 3065515.s.tld.pl

X-Spam-Flag: YES

X-Spam-Level: *****

X-Spam-Relay-Country: GB

Delivered-To: ...

Received: (qmail 13801 invoked by uid 2149007); 20 Jun 2024 12:24:36 -0000

Delivered-To: ....

Received: (qmail 13737 invoked by uid 2149007); 20 Jun 2024 12:24:35 -0000

X-DMARC-Status: pass (dis=none)

X-Received-SPF: pass (marketexecmail33.co.uk: 198.244.181.224 is authorized to use 'updates@marketexecmail33.co.uk' in 'mfrom' identity (mechanism 'ip4:198.244.181.192/26' matched)) receiver=59749.v.tld.pl; identity=mailfrom; envelope-from="updates@marketexecmail33.co.uk"; helo=mx.marketexecmail33.co.uk; client-ip=198.244.181.224

X-DKIM-Status: pass

X-clamdmail: clamdmail 0.18a

X-clamdmail: Filter Enabled

Received: from 198.244.181.224 (HELO mx.marketexecmail33.co.uk) (198.244.181.224)

  by 94.152.135.49 with ESMTPS (ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 TLSv1.2 encrypted); 20 Jun 2024 12:24:34 -0000

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256;

 bh=9bft27tOvYJOYHdOvKTDASdk+xcjsLs3YO2uBRnTfnE=; d=marketexecmail33.co.uk;

 h=Message-ID: Date: Subject: From: Reply-To: To: MIME-Version: Content-Type:

 List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe: List-Id: Feedback-ID;

 i=@marketexecmail33.co.uk; s=mailer; c=relaxed/relaxed; t=1718885106;

 b=D4gm3wtjuvIORqEIrGkJfW7MLIrnODdRiYYIhNmEqLmo++Y3U+kfv++WRjYU8nLvHJCz/GwBk

 DwCpFmLWx/A8SukS50mQDK7eSFODV+yswQUsqiX/bxN/Zurwa7RDWwuE4Hmm1gcCxegJI2czl

 H1C1dBUTqmNho3B+IGaL3xhkw=

Message-ID: <48323e1800954e460a1e113c3d41ef74683fc771@marketexecmail33.co.uk>

Date: Thu, 20 Jun 2024 12:05:06 +0000

From: Hanka Zielinski

Reply-To: Hanka Zielinski

To: "...."

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/alternative;

 boundary="_=_swift_1718885106_85a16efd185413a38f2e73db88003ebc_=_"

X-Report-Abuse: https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/report-abuse/tr9913szmra8c/yl105rrznh781

X-EBS: https://click.marketexecmail33.co.uk/lists/block-address

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click

List-Unsubscribe: ,

 

List-Id: tr9913szmra8c

Feedback-ID: th1294w3h0696:yl105rrznh781:tr9913szmra8c:ow308jzxoo842

Subject: [SPAM] =?utf-8?Q?Obni=C5=BC?= koszty paliwa w 30 sekund

X-Origin-SRS: updates@marketexecmail33.co.uk

X-Spam-Status: Yes, score=5.8 required=5.0 tests=BAYES_99,BAYES_999, DKIM_INVALID,DKIM_SIGNED,HTML_MESSAGE,RCVD_IN_MSPIKE_H2,SPF_HELO_PASS, SPF_PASS shortcircuit=no autolearn=disabled version=3.4.2

 

--_=_swift_1718885106_85a16efd185413a38f2e73db88003ebc_=_

Content-Type: text/plain; charset=utf-8

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

 

=C2=A0

 

                        =C2=A0

                        Jest tak wiele powod=C3=B3w, dla kt=C3=B3rych warto przestawi=C4=87 si=

=C4=99 na

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

                        =C2=A0

 

            =09

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

                        =C2=A0

                        kart=C4=99 paliwow=C4=85

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

                        =C2=A0

            =09

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

 

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

                        [ Zam=C3=B3w karty ]

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

 

                        [ Do wykorzystania na ca=C5=82ym =C5=9Bwiecie ]

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

 

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

                        100% PRAKTYCZNE, KARTY PALIWOWE

to realne korzy=C5=9Bci dla firm:

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

            =09

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

                        =C2=A0

                        Transakcje s=C4=85 bezpieczne

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

            =09

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

                        =C2=A0

                        Mo=C5=BCesz po=C5=BCegna=C4=87 si=C4=99 z fakturami i paragonami

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

            =09

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

                        =C2=A0

                        Niekt=C3=B3re stacje oferuj=C4=85 zni=C5=BCki

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

            =09

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

                        =C2=A0

                        Bud=C5=BCet na przejazdy jest zawsze pod kontrol=C4=85

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

                        [Znajd=C5=BA dostawc=C4=99]

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2df1fb9b4d1fec3955b2d50a5c84533f19f6fc52]

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

 

                        =C2=A0

 

MarketExec, South Terrace, Wilton YO18 7LD

Unsubscribe

[https://click.marketexecmail33.co.uk/campaigns/th1294w3h0696/track-url/yl1=

05rrznh781/2b92cf013c05091ba9de7a1600fa5e2f9909a824]

--_=_swift_1718885106_85a16efd185413a38f2e73db88003ebc_=_

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

ft-com:office:office" xmlns:v=3D"urn:schemas-microsoft-com:vml">

           

           

700&family=3DRaleway:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=3Dswap" rel=3D=

"stylesheet" />

           

 

yle=3D"border-spacing:0;font-family:sans-serif;color:#333333;Margin:0 auto; =

width: 100%; max-width:600px;">

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie