Anonimowe głosowanie i tokenizacja dokumentów finansowych a platforma BFT24.COM

Piotr Kowalczyk
12.01.2023

Globalna pandemia koronawirusa i ograniczenie swobody przemieszczania się w znacznym stopniu ograniczyły możliwości działania wielu firm i organizacji. Brak realizacji koniecznych działań związanych z prowadzoną działalnością firm oraz jednostek organizacyjnych, brak możliwości zorganizowania spotkań m.in. zarządów firm i organizacji, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, walnych zebrań członków różnego rodzaju wspólnot wiązały się z ryzykiem poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Takie niebezpieczeństwo wymusiło przyspieszenie pewnych działań związanych z dostosowaniem do zaistniałej rzeczywistości i przeniesieniem części naszego codziennego życia do świata cyfrowego. Jednym z takich działań jest przeniesienie procesów głosowania – nieodzownego elementu wielu zgromadzeń, spotkań czy zjazdów – do sieci. Wiele firm rozpoczęło prace nad opracowaniem rozwiązań, które mogłyby wspierać firmy w tym procesie. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest rozwiązanie spółki BFT24.COM. Platforma BFT24 to unikalne na rynku narzędzie umożliwiające inicjowanie i przeprowadzanie głosowań z zachowaniem anonimowości. Umożliwia przeprowadzanie głosowań w sieci, stacjonarnie lub zdalnie, dotyczących m.in. ustaw, rozporządzeń, uchwał czy innych dokumentów.

Rozwiązanie dedykowane jest organom, jednostkom które przeprowadzają głosowania, tj. m.in.: organom spółek, wspólnikom spółek (umożliwia głosowanie również w zależności od ilości posiadanych udziałów), jednostkom samorządowym. Z rozwiązania mogą również korzystać szkoły, uczelnie, wspólnoty, itp. Proces głosowania jest inicjowany przez administratora, który przygotowuje dokumenty (np. ustawy, rozporządzenia, uchwały itp.), które mają być przedmiotem głosowania. Administrator konfiguruje cały proces na platformie, inicjuje głosowanie nad konkretnym dokumentem - zaznacza właściwych sygnatariuszy procesu, ustala poziom dostępu do dokumentów (publiczny bądź prywatny), wybiera rodzaj głosowania oraz sieć Blockchain. Po skonfigurowaniu procesu głosowania, administrator generuje i przekazuje uczestnikom głosowania tokeny NFT. Każdy z głosujących otrzymuje taką ilość tokenów, jaka odpowiada ilości przysługujących mu głosów oraz oddaje swoje głosy zgodnie ze swoją wolą – dokonuje transferu tokenów. , Platforma BFT umożliwia sprawdzenie szczegółów procesu głosowania tj. potwierdzenie zachowania anonimowości, ile głosów zostało oddanych w tym procesie, ile głosów było „za” a ile „przeciw”. Umożliwia dostęp do linku do serwisu, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące przedmiotowego procesu.

Zmiany w procesach głosowania są nieuniknione. Pomimo zniknięcia pandemicznych obostrzeń i ograniczeń, zdalna forma głosowań oraz spotkań będzie coraz bardziej popularna. Zdalne głosowania, spotkania i konferencje na stałe pozostaną elementem naszej rzeczywistości, ponieważ znacznie ułatwiają życie oraz obniżają koszty. W związku z tym nie warto się przed tym bronić, ponieważ i tak niebawem staną się obowiązującym standardem. Taka sama sytuacja dotyczy dokumentów finansowych, umów i ich tokenizacji. Szybko postępująca cyfryzacja np. w działach księgowych nie jest niczym nowym.

Programy komputerowe, elektroniczne dokumenty, e-faktury i podpisy elektroniczne czy przechowywanie dokumentów w chmurze obliczeniowej to dla wielu firm codzienność. Tokenizacja to oparta na technologii BlockChain forma cyfryzacji polegająca na przenoszeniu wartości do świata cyfrowego. BlockChain czyli łańcuch bloków, inaczej technologia rozproszonego rejestru, to rodzaj zdecentralizowanej, współdzielonej bazy danych, gdzie funkcja serwera centralnego jest rozproszona pomiędzy wielu użytkowników. Wszystkie informacje są zapisywane między sobą przez poszczególnych użytkowników, bez udziału systemu centralnego i przechowywane są w formie bloków. Każdy z bloków zawiera określoną ilość danych i gdy się zapełni, powstaje kolejny blok.

Podstawową zaletą technologii BlockChain jest anonimowość. Strony, które odwiedzają BlockChain, mogą przeprowadzać godne zaufania transakcje bez ujawniania swojej tożsamości a rozproszona struktura łańcucha bloków znacząco zwiększa bezpieczeństwo danych i transakcji. Technologia BlockChain daje również możliwość wdrożenia „zaufanej strony trzeciej” potwierdzającej wiarygodność aktywności takich jak zdarzenia gospodarcze, dokumenty, dane czy strony transakcji. Niewątpliwą zaletą tokenizacji jest umożliwienie handlowania aktywami w sieci. Znaną nam dotychczas formą potwierdzenia zakupu np. udziału w spółce czy nieruchomości są papierowe umowy, akty notarialne. W świecie cyfrowym papierową umowę zastępuje umowa w formie tokena. Przeniesienie tradycyjnych, papierowych rozwiązań do świata cyfrowego usprawnia i przyspiesza wiele procesów, jest tańsze i bardziej wydajne oraz pozwala wyeliminować pośredników.

Platforma BFT24.COM to infrastruktura do digitalizacji, zarządzania i podpisywania dokumentów. Dokumenty mogą być autoryzowane i poświadczane, ale również zarchiwizowane wraz z metadanymi do automatycznego procesu. Rozwiązanie spółki BFT umożliwia również publikację dokumentów w otwartej bazie Blockchain. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.bft24.com.

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie