Raportowanie niefinansowe ESG

Mariusz Siwko
28.12.2022

Raportowanie niefinansowe to w ostatnim czasie jeden z ważniejszych i trudniejszych tematów oraz wyzwań, przed którym stają firmy w związku z wejściem w życie nowych przepisów unijnych dotyczących tego obowiązku. Przepisy te zostały wprowadzone m.in. w odpowiedzi na wymogi inwestorów w zakresie ESG tj. środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego.

Raportowanie niefinansowe ESG ( Environmental, Social and Corporate Governance) to nowy standard raportowania informacji o przedsiębiorstwach, ich rozwoju i ich wpływie na otoczenie.

Dotychczas obowiązujące przepisy wymagały raportowania niefinansowego wyłącznie od jednostek zainteresowania publicznego, takich jak banki, ubezpieczyciele czy największe spółki giełdowe. Zgodnie jednak z nowymi regulacjami, obowiązek ten będzie systematycznie obejmował coraz większą grupę podmiotów, a zakres raportowanych informacji będzie znacznie szerszy i bardziej szczegółowy.

Parlament Europejski w listopadzie bieżącego roku przyjął dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) dotyczącą raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa CSRD została ogłoszona jako element kompleksowego pakietu zmian legislacyjnych na rzecz zrównoważonego finansowania wzrostu gospodarczego, które służyć mają osiągnięciu przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050r. 

Dyrektywa CSRD przewiduje wprowadzenie obowiązku raportowania zagadnień ESG w obszarze środowiskowym (E), społecznym (S) oraz ładu korporacyjnego (G) przez wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe (w tym duże spółki giełdowe). Szacuje się, że zmiany te dotyczyć będą ponad trzech tysięcy polskich spółek.

Poszczególne elementy ESG (environmental, social i governance) obejmują dbałość o środowisko, kwestie społeczne i sposób prowadzenia biznesu, np. to, jak firma neutralizuje swoje emisje CO2, zmniejsza zużycie wody, współpracuje z lokalnymi społecznościami, jak dba o sprawy pracownicze i jaką ma politykę w kwestiach etyki i przeciwdziałania korupcji. Są one głównym kryterium zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Obowiązek raportowania ESG wcześniej czy później będzie dotyczył każdej polskiej firmy, dlatego warto zainteresować się tym tematem już teraz, ponieważ nowe przepisy będą miały konsekwencje dla całego rynku. Firmy które jako pierwsze zostaną zobowiązane do raportowania ESG, będą zwracały uwagę na cały swój łańcuch dostaw i oczekiwały od innych firm, z którymi współpracują, szczegółowych informacji dotyczących pochodzenia produktu czy śladu węglowego. 

Odpowiednie zarządzanie kwestiami związanymi ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym niesie wiele korzyści dla firm. Działania w zakresie ESG mogą definiować sukces finansowy firm, a w perspektywie średnio i długookresowej przyczynią się do zmiany charakteru usług i produktów oraz sposobów działalności.

Raportowanie ESG zawiera również dane, istotne dla takich podmiotów jak m.in. banki czy firmy ubezpieczeniowe. Dzięki tym danym mogą one ocenić, czy firma działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i czy warto udzielić jej finansowania.

Firmy które chcą faktycznie pozyskiwać środki finansowe, kapitał z giełdy, budować relacje z inwestorami, muszą postawić na bardzo kompleksowe raportowanie ESG. W chwili obecnej inwestorzy wymagają informacji, w jaki sposób firmy chcą dołączać do najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Wyceniając spółkę, biorą pod uwagę nie tylko parametry finansowe czy perspektywy generowania przepływów gotówkowych, ale patrzą też na kwestie takie jak odpowiedzialność za środowisko, odpowiedzialność społeczna oraz ład korporacyjny. 

Opracowywanie strategii ESG jest więc dzisiaj koniecznym warunkiem do utrzymania konkurencyjności na szybko zmieniającym się rynku. Raportowanie ESG może być dla firm nie tylko kolejnym obowiązkiem, ale również może się okazać bardzo pomocne w zarządzaniu biznesem, jego rozwojem, w budowaniu przewag konkurencyjnych oraz pomocne w ograniczaniu ryzyk ESG. Firmy, które do tej kwestii nie przyłożą odpowiedniej wagi, będą musiały się liczyć m.in. z utrudnionym i droższym dostępem do kapitału.

Aktualnie opracowywanych jest wiele rozwiązań wspierających firmy w zakresie raportowania oraz sprawozdawczości finansowej. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest ekosystem spółki BFT24.COM.

Platforma BFT24 to m.in. tworzenie sprawozdawczości na poczet ESEF, możliwość przeglądania raportów XBRL dla rynku USA, tworzenie raportów ad hoc oraz publikowanie dokumentów w otwartej bazie BlockChain. Platforma BFT24 to także infrastruktura umożliwiająca publikację dokumentów w otwartej bazie Blockchain, zawieranie smart kontraktów oraz umożliwiająca inicjowanie i przeprowadzanie głosowań w sieci z zachowaniem anonimowości.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.bft24.com.

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie