Co to jest system ERP?

Andrzej Winnicki
22.07.2022

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) to programy, które śledzą i zarządzają danymi związanymi z procesami operacyjnymi firmy. Procesy te obejmują księgowość, zarządzanie aktywami, zarządzanie zapasami, zarządzanie zamówieniami, zaopatrzenie, zarządzanie łańcuchem dostaw, planowanie i realizację produkcji, księgowość projektów i zasoby ludzkie. System ERP integruje te funkcje biznesowe w celu usprawnienia działalności firmy. System ERP to pakiet aplikacji oprogramowania dla całego przedsiębiorstwa, który pomaga firmom optymalizować ich łańcuchy dostaw, zmniejszać koszty i zwiększać rentowność. System ERP zapewnia również jeden widok procesów organizacji, dzięki czemu członkowie zespołu mogą pracować bardziej efektywnie razem. Istnieje wiele rodzajów systemów ERP z różnych modułów i możliwości.

Rodzaje systemów ERP

Istnieją różne rodzaje systemów ERP w zależności od branży, wielkości firmy i wymagań biznesowych. Spójrzmy na niektóre z najbardziej popularnych typów.

 • MRP: MRP oznacza planowanie zasobów materiałowych. Jest to oprogramowanie do zarządzania zapasami, które pomaga organizacji monitorować swoje poziomy zapasów, harmonogramy produkcji i łańcucha dostaw.
 • CRM: CRM to skrót od angielskiego customer relationship management. Jest to oprogramowanie do sprzedaży i marketingu, które zarządza interakcjami z klientami i śledzi działania sprzedażowe.
 • SCM: SCM oznacza zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest to oprogramowanie do zarządzania zapasami, które pomaga śledzić zapasy, transport i szczegóły dotyczące dostawców.
 • PP/HR: To skrót od zarządzania personelem i zasobami ludzkimi. To oprogramowanie do obsługi pracowników, które obejmuje listę płac, rekrutację, szkolenia i ogólne wymagania HR.
 • EPM/ERP: Jest to skrót od enterprise performance management lub enterprise resource planning. Są to kompletne oprogramowanie systemu ERP, który obejmuje wszystkie funkcje i integracje.
 • MES: (Manufacturing Execution System) system do zarządzania produkcją. Tego oprogramowania używa się do organizowania,obsługi i monitorowania procesów produkcyjnych. System też służy również do monitorowania takich operacji jak chociażby kontrola jakości w przedsiębiorstwie. 

Korzyści z ERP

System ERP może pomóc firmom osiągnąć doskonałość operacyjną poprzez śledzenie, zarządzanie i automatyzację procesów biznesowych i danych. Gdy wdrożony prawidłowo, system ERP może zwiększyć wydajność organizacyjną, zmniejszyć koszty i poprawić zadowolenie klienta. Przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z systemu ERP.

 • Poprawa dokładności zapasów: Poziom zapasów firmy jest istotną częścią jej kondycji finansowej. Kiedy produkty nie są śledzone prawidłowo, zapasy są często niedoszacowane, co powoduje nieplanowane starzenie się lub odpisy. System ERP może pomóc zwiększyć dokładność zapasów poprzez śledzenie każdego produktu.
 • Zwiększona wydajność operacyjna: Kiedy firma ma różne systemy operacyjne, które nie rozmawiają ze sobą, oznacza to, że każdy dział działa w silosach. To utrudnia działy do pracy razem i zwiększa ryzyko błędu ludzkiego. System ERP może pomóc zwiększyć wydajność operacyjną poprzez połączenie wszystkich funkcji biznesowych w jednym systemie.
 • Zwiększona satysfakcja klienta: Kiedy klienci składają zamówienia i te zamówienia nie są dostarczane na czas, są one mniej prawdopodobne, aby złożyć drugie zamówienie. Kiedy system ERP jest wdrożony, to powiadamia firmę, kiedy może nie być w stanie spełnić zamówienia. To daje firmie wystarczająco dużo czasu, aby wypełnić zamówienie i uniknąć skarg klientów.
 • Oszczędności kosztów: System ERP może pomóc firmom osiągnąć doskonałość operacyjną poprzez śledzenie, zarządzanie i automatyzację procesów biznesowych i danych. Kiedy wszystkie systemy biznesowe są zebrane w jednym systemie, firma może zmniejszyć swoje koszty IT.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: System ERP może pomóc w zmniejszeniu ryzyka poprzez łączenie rozbieżnych danych w całej organizacji. Może również pomóc w identyfikacji procesów biznesowych, które są szczególnie ryzykowne i może pomóc złagodzić ryzyko z innymi systemami.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie