Czy podmiot, któremu na podstawie art. 31 ustawy powierzono przetwarzanie danych staje się ich administratorem?

Jerzy Biernacki
05.09.2015

NIE.
W myśl art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych, w drodze umowy zawartej na piśmie.

Sam ustawowy zapis, iż administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, czyni administratora danych innym podmiotem niż ten, któremu powierzono przetwarzanie danych.

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.