Czy przysyłanie reklam swojej firmy (spam) na moją skrzynkę e–mail nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych?

Piotr Kowalczyk
05.09.2015

TAK.
Adres e-mail jest informacją dotyczącą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, więc wyczerpuje znamiona danej osobowej (art. 6 ust. 1 ustawy). Zatem podmiot przesyłający niezamówione reklamy przetwarza dane osobowe (co najmniej adres e-mail) odbiorcy (patrz. art. 7 pkt 2 ustawy).

Na podmiocie przetwarzający dane osobowe ciążą obowiązki, o których mowa w tym artykule. W opisanym jednak w pytaniu przypadku zachodzi naruszenie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204, z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 173, poz. 1808, z 2007 r. nr 50, poz. 331). Przesyłana tą drogą reklama jest niezamówioną informacją handlową w rozumieniu art. 2 pkt 2 i art. 9 ww. ustawy. Przesyłanie niezamówionych informacji handlowych jest naruszeniem art. 10 tejże ustawy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.