Czy za zbiór danych można uważać zestaw danych, składający się z aplikacji składanych przez kandydatów na pracowników do celów rekrutacji?

Remigisz Szulc
05.09.2015

TAK.
Zgodnie z definicją określoną w art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych przez zbiór danych rozumie się każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

Aby zatem określony zestaw danych zaklasyfikować jako zbiór w rozumieniu przepisów ustawy, wystarczające jest istnienie jednego kryterium wyszukiwawczego w zestawieniu danych. Możliwość wyszukania według określonego kryterium określa jednoznacznie ten zestaw danych
jako zbiór danych w rozumieniu ustawy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.