Czym jest e-dziennik?

Mariusz Siwko
07.04.2023

E-dziennik lub dziennik elektroniczny, to oprogramowanie, z którym zetknie się każdy rodzic dziecka już na etapie przedszkola. Pisząc w dużym uproszczeniu: jest to klasyczny dziennik przeniesiony do Internetu, który pozwala na bieżąco kontrolować postępy dziecka w nauce i nie tylko.

Do czego służy e-dziennik?

E-dziennik to bardzo wygodny sposób na to, aby rodzice zachowanie stały kontakt ze szkołą, poszczególnymi nauczycielami oraz wychowawcą dziecka. Obecnie jest to standard już w zerówkach. Dziennik elektroniczny służy przede wszystkim do:

  • Informowania rodziców o wydarzeniach szkolnych/przedszkolnych;
  • Przypominania o konieczności zabrania różnych rzeczy do szkoły czy przedszkola (np. przybory plastyczne);
  • Podglądu ocen dziecka;
  • Podglądu uwag na temat zachowania dziecka;
  • Przekazywania informacji o sprawdzianach, wywiadówkach, zadaniach domowych etc.

Dziennik elektroniczny może więc zastąpić lub przynajmniej stanowić uzupełnienie dla klasycznych wywiadówek. Dzięki niemu rodzice mają stały wgląd w postępy dziecka w nauce i nie są zaskoczeni, gdy nagle okazuje się, że pociecha ma bardzo złe stopnie (np. przy okazji ocen półrocznych).

E-dziennik pozwala również zapanować nad obowiązkami szkolnymi, co jest bardzo wygodne zarówno z punktu widzenia rodziców, jak i dziecka – zwłaszcza w czasach, gdy młodzi ludzie są naprawdę mocno obciążeni nauką.

Jak założyć e-dziennik?

Każda placówka oświatowa korzysta z indywidualnie wybranego oprogramowania. Obecnie standardem jest korzystanie z dziennika elektronicznego w formie aplikacji mobilnej. Informację na temat konkretnego narzędzia przekazuje rodzicom dyrektor lub wychowawca klasy. Oczywiście e-dziennik jest udostępniany bezpłatnie.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.