Czym jest Net-neutrality?

Krzysztof Jagielski
09.04.2024

Net-neutrality, czyli neutralność sieci, to zasada, zgodnie z którą dostawcy usług internetowych powinni traktować wszystkie dane przesyłane przez Internet w ten sam sposób, bez dyskryminacji lub faworyzowania określonych witryn, aplikacji, platform, treści czy metod komunikacji.

Oznacza to, że dostawca Internetu nie powinien blokować, spowalniać ani wymagać dodatkowej opłaty za dostęp do określonych treści online, zapewniając tym samym równy dostęp do wszystkich zasobów sieci bez względu na ich źródło lub charakter.

Podstawowe zasady neutralności sieci

Idea Net-neutrality przewiduje przede wszystkim:

  • Zakaz blokowania dostępu do legalnych treści, aplikacji, usług czy urządzeń;
  • Zakaz ograniczania transmisji danych na podstawie treści, aplikacji, usług lub urządzeń;
  • Zakaz dyskryminacyjnych praktyk cenowych, co oznacza, że dostawcy usług internetowych nie powinni wymagać dodatkowej opłaty za dostęp do wyższych prędkości transmisji danych dla określonych usług online.

Zalety neutralności sieci

Przestrzeganie zasad Net-neutrality przyczynia się do promowania i wspierania innowacji, zapewniając równy dostęp do technologii, wspierania wolności słowa poprzez uniemożliwienie dostawcom usług internetowych cenzurowania treści, a także do zachowania konkurencyjności na wolnym rynku.

Coraz trudniej o zachowanie neutralności sieci

Entuzjastami Net-neutrality nie są przede wszystkim rządy i wszelkiego rodzaju służby, które argumentują, że istnieją dane oraz treści wymagające blokowania w celu przeciwdziałania ich rozprzestrzenianiu i niekontrolowanemu udostępnianiu, np. dzieciom.

Internet powoli przestaje stanowić oazę wolności, jest coraz ściślej kontrolowany, a wręcz stosowany do inwigilacji obywateli - w tym przez korporacje wykorzystujące swoją dominującą pozycję rynkową.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie