Czym są przestępstwa komputerowe?

Remigisz Szulc
17.11.2021

Ze względu na przeniesienie biznesów, dokumentacji i płatności do przestrzeni internetu, jesteśmy bardziej narażeni na potencjalne ataki oszustów. W ten sposób dochodzi do kradzieży pieniędzy oraz danych osobowych. Pomimo wielu zabezpieczeń użytkowników, oszustom dalej udaje się osiągnąć swój cel.

Przestępstwo komputerowe

Aktualnie każdy z nas korzysta z komputera czy telefonu. Częstotliwość korzystania z tych urządzeń rozwinęła postęp przestępstw dokonywanych w internecie. Wszystkie przestępstwa, które wykonywane są za pośrednictwem komputera, mają potoczną nazwę przestępstw komputerowych. Według Rady Europejskiej i konwencją z 23 listopada 2001r., do przestępstw komputerowych zaliczane są oszustwa komputerowe, fałszerstwa komputerowe, przestępstwa związane z charakterem informacji znajdujących się w systemie informatyczny oraz przestępstwa naruszające prawo autorskie i prawa pokrewne. Przeczytaj więcej informacji na ten temat w artykule kancelarii adwokackiej z Poznania (tutaj: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-karne/przestepstwo-komputerowe/)

Phishing

Phishing to przestępstwo polegające na podszywaniu się za instytucje lub inne osoby, aby wyłudzić poufne dane. Najczęściej zachodzi to pod przykrywką danego banku, gdzie otrzymujemy informację o konieczności zmiany danych lub hasła na naszym koncie. Jeśli wejdziemy w podany link, przekieruje on nas do fałszywej strony, która jest bardzo dokładnie podrobiona, przez co trudno odróżnić ją od oryginalnej. Phishing został stypizowany w artykule 287 Kodeksu Karnego i wiąże się on z karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Przestępstwo przeciwko mieniu

Przestępstwo przeciwko mieniu jest ujęte w art. 278 § 2 k.k. Do tego przestępstwa zalicza się np. kradzież cudzego programu komputerowego, który jest przedmiotem majątkowych praw autorskich. Według prawa autorskiego, zakazane jest jego kopiowanie i rozpowszechnianie. W przypadku kiedy przestępca uzyskuje środki pieniężne w wyniku kopiowania i sprzedawania cudzego programu komputerowego, dodatkowo działa w ramach zorganizowanej grupy przestępczej — kara może wynieść do 3 lat pozbawienia wolności.

Hacking

Włamanie się do komputera, kont danej osoby i kradzież danych osobowych jest nazywana hackingiem. Przestępstwem jest uzyskiwanie danych przez osobę, która nie jest do tego upoważniona. Zakazane jest uszkadzanie i usuwanie zapisu informacji oraz utrudnianie zapoznania się z danymi przez osoby do tego upoważnione. Karalne jest również rozpowszechnianie takich informacji. W artykule 267 § 2 Kodeksu Karnego występują uregulowania, które dotyczą także osób, które uzyskały informacje przez podsłuch komputerowy. Uzyskiwanie w ten sposób informacji i ich rozpowszechnianie jest karalne.

Przestępstwo komputerowe przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

Ten rodzaj przestępstwa jest sprowadzeniem niebezpieczeństwa życia i zdrowia wielu osób. Zalicza się do tego utrudnianie prawidłowego pozyskiwania informacji np. która dotyczy obiektów wojskowych lub bankowych. Jeśli w wyniku takich działań nastąpi śmierć człowieka, przestępcę czeka kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Przepisy karne

W Kodeksie Karnym przestępstwa komputerowe nie zostały stypizowane i ujęte w jednym rozdziale. Są one jednak rozmieszczone w kilku rozdziałach dotyczących m.in. przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, przeciwko ochronie informacji oraz wiarygodności dokumentów. W razie problemu z przestępstwem komputerowym, warto zgłosić się po poradę prawniczą do prawnika.

Najbardziej popularnym oszustwem jest oszustwo na aukcjach internetowych. Po złożeniu zamówienia i przesłaniu pieniędzy, osoba zamawiająca nie otrzymuje zamówienia, a kontakt się urywa. Według art. 286 Kodeksu Karnego takie czyny podlegają karze - „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Jeśli dojdzie do oszustwa z udziałem naszych danych i pieniędzy, należy ten fakt zgłosić na Policję, niezależnie od kwoty oszustwa. Często okazuje się, że przestępca działa na dużą skalę i osób poszkodowanych jest więcej.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.