Faktoring i system ERP

Antoni Kwapisz
06.06.2019

Czy możliwe jest zarządzanie środkami pieniężnymi z nieopłaconych jeszcze faktur? Możliwe. Jak? Poprzez wykorzystanie faktoringu. Czym jest, czemu służy i jak dzięki niemu osiągać korzyści?

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa, która umożliwia firmie dostęp do środków pieniężnych z nieuregulowanych przez klienta faktur, na zasadzie kredytu udzielanego przez bank lub specjalną firmę faktoringową. Zależne od siebie są tu trzy podmioty: faktor (instytucja finansowa), faktorant (przedsiębiorstwo) oraz dłużnik faktoringowy (kontrahent). W praktyce wygląda to tak, że faktor wykupuje nieprzeterminowane i krótkoterminowe faktury od faktoranta, przekazuje mu należność, a od dłużnika faktoringowego spłatę egzekwuje już tylko faktor.

Czemu to służy?

Dla przedsiębiorstwa jest to udogodnienie w procesach handlowych. Dzięki faktoringowi firma zyskuje możliwość obrotu środkami, nie czekając na wpłatę od klienta. Tym samym wydłużony czas terminu płatności za sprzedaż towarów i usług daje większy komfort działania kupującemu. Elastyczność względem klienta utrwala relacje i pozwala budować pozytywny wizerunek biznesowy. Płynność finansowa jest istotna niezależnie od wielkości firmy, a usługa faktoringu zabezpiecza m.in. przed niewypłacalnymi kontrahentami. Jednym z rozwiązań, które zapewniają sprawną obsługę w transakcjach faktoringowych jest system ERP Streamsoft Verto.

Co ma z tym wspólnego system ERP?

Streamsoft Verto zapewnia obsługę faktoringu w rozrachunkach z klientami objętymi tą usługą. Na fakturach dla nich widnieją odpowiednie dane do płatności. W module funkcjonuje możliwość eksportu kompletu faktur, która zostanie doręczona do faktora oraz księgowanie takich dokumentów. Zapisy transakcji faktoringowych widoczne są na kontach księgowych i uwzględniane w zestawieniach finansowych. System dzięki temu gwarantuje kontrolę nad środkami finansowymi, które w przeciwnym razie mogły być zablokowane. Tym samym obsługa faktoringu w systemie odciąża firmę od ścigania należności od klientów - to zadanie pozostawia faktorowi.

Zaletą obsługi faktoringu jest nie tylko płynny przepływ finansów na drodze klient – firma i stały dopływ kapitału obrotowego, ale też będący ich konsekwencją, szybszy rozwój i większa konkurencyjność wobec innych firm.

Artykuł partnera serwisu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.