Klasy i metody PHP

Jerzy Biernacki
20.08.2015

Klasy to zbiory (grupy) funkcji. Funkcje w klasach to metody. Klasę deklarujemy w następujący sposób:

class nazwa_klasy{
//tutaj deklarujemy funkcje

}

 

 

Funkcje, czyli metody deklarujemy tak:

 

class nazwa_klasy{
//tutaj deklarujemy funkcje
    function nazwa_funkcji(){

    }
}

 

 

Następnie, aby użyć funkcji, musimy zaimplementowac w skrypcie klasę:

 

$nazwa_klasy = new nazwa_klasy;

 

 

Funkcji używamy w następujący sposób:

 

$nazwa_klasy -> nazwa_funkcji();

 

 

Przykładowy kod z wykorzystaniem klasy i metody:

 

class data{
        function dzisiaj(){
        $data = date("d.m.Y");    
        $dzisiaj = "Dzisiaj jest $data";   
        return $dzisiaj;       
        }

}

$data = new data;

    $dzisiejsza_data = $data -> dzisiaj();
   
        echo $dzisiejsza_data;

 

 

Powyższy kod wyświetli nam dzisiejszą datę w formacie d.m.r.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie