Kogo dotyczy ustawa?

Mariusz Siwko
05.09.2015

Ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje szeroko pojętą sferę publiczną i prywatną.
Oznacza to, że wymagania określone w ustawie i aktach wykonawczych muszą być spełnione przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i inne podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach swojej działalności, jak również przez podmioty, które prowadzą jedynie zbiory danych osobowych pracowników (akta pracownicze, zbiory kadrowe, dane z faktur itp.).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie