Odpowiedzialność służbowa

Piotr Kowalczyk
05.09.2015

Pracownik administratora danych odpowiada w stosunku do swego pracodawcy zgodnie z Kodeksem pracy, wraz z ograniczeniami, które z niego wynikają i z pełną możliwością powołania się na zgodność wykonywania swoich obowiązków z wszelkimi procedurami, które w organizacji istnieją.

Jeżeli zatem pracownik wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz procedurami i nie dochodzi do istotnego zaniedbania czy też zaniechania działania w sytuacji nieopisanej procedurami, to odpowiedzialność z tytułu Kodeksu pracy nie zachodzi.

I przeciwnie, jeżeli pracownik wykonuje swoje obowiązki z naruszeniem zasad bezpieczeństwa oraz procedur i wskutek tego dojdzie do istotnego zaniedbania czy też zaniechania działania w sytuacji opisanej procedurami, to ponosi z tego tytułu odpowiedzialność na mocy Kodeksu pracy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie