Plan Ciągłości Działania (Business Continuity Plan) – czym jest BCP?

Krzysztof Jagielski
08.06.2021

Dlaczego Plan Ciągłości Działania pozwoli Twojej firmie przetrwać każdy kryzys?

Pożar w serwerowni OVH w Strasburgu z marca tego roku udowodnił, że brak kopii zapasowej czy Planu Ciągłości Działania (Business Continuity Plan — BCP) może narazić firmę na przestoje, które generują milionowe straty. Przyjrzyjmy się zasadom i korzyściom BCP, który w dobie pandemii powinien być wdrożony w każdej firmie i organizacji.

BCP - koło ratunkowe w czasie kryzysowej sytuacji

Według badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową Mercer, aż 51% firm nie posiada planu awaryjnego na wypadek klęsk żywiołowych, awarii czy katastrof takich jak pandemia. Ponadto 27,2% nie dysponuje Planami Ciągłości Działania w ogóle, a 24% z ankietowanych firm jest obecnie w fazie przygotowywania tych planów z racji aktualnie panującej pandemii Covid-19. Zdaniem ekspertów, firmy posiadające BCP przed pandemią, dużo lepiej sobie poradziły z kryzysem wywołanym przez COVID-19, unikając dużych spadków przychodów czy upadłości. Wnioskiem płynącym z tej tezy jest fakt, że każda firma powinna posiadać BCP, by móc chronić swoje zasoby i pracowników w razie sytuacji kryzysowej.

Poznajmy podstawowe etapy Planu Ciągłości Działania

BCP jest zbiorem procedur, jakie wdraża się na wypadek kryzysu np. awarii, pożaru czy zalania firmy. Jeśli „plan b” będzie odpowiednio wcześniej przygotowany i wdrożony podczas kryzysu, pozwoli przejść trudny okres bez znaczących strat, przekładając się na zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych. Niestety brak BCP oznacza stąpanie po cienkim lodzie, ponieważ wcześniej czy później Twoją firmę dotknie sytuacja kryzysowa, która może spowodować ogromne straty finansowe lub pociągnąć Twoją firmę na samo dno.

Eksperci ESKOM rozpoczynają przygotowanie Planu Ciągłości Działania od przeglądu organizacji, który polega na identyfikacji procesów biznesowych i zasobów niezbędnych do ich utrzymania. Wówczas konieczne okazuje się wykonanie Business Impact Analysis, który ma wskazać wąskie gardła systemów IT, zagrożenia, procesy czy lokalizacje. 2 etapem jest analiza ryzyka, na które składa się identyfikowanie zagrożeń, szacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz ocena stopnia przygotowania firmy. Dzięki weryfikacji ekspertów ESKOM można określić, który z czarnych scenariuszy może mieć najbardziej negatywny wpływ na funkcjonowanie biznesu. 3 etapem jest opracowanie planu - czyli konkretnych scenariuszy na określone sytuacje kryzysowe. Plan zawiera konkretne wskazówki, mówiące o tym, jak firma ma kontynuować działalność po awarii czy ataku hakerskim. Kolejnym krokiem jest przeprowadzanie testów, obejmujących przygotowane procedury, co weryfikuje ich skuteczność, która będzie nieoceniona w momencie wystąpienia prawdziwego kryzysu. Testowanie pozwala na wykrycie błędów i wprowadzenie modyfikacji, które mogą uchronić firmę przed przestojami. Testy przyczyniają się do sprawdzenia koordynacji zespołu i poprawy jego działań.

Nie należy zapominać o stworzeniu Procedury Odtworzeniowych (Disaster Recovery Plan), które dotyczą planu odzyskiwania danych i innych obszarów działalności. Strategia BCP powinna być kamieniem węgielnym bezpieczeństwa każdej firmy i organizacji, a wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni z zakresu procedur BCP, by w razie zagrożenia móc sprawnie wdrożyć założenia planu w życie.

Jakie są korzyści wdrożenia BCP?

Przygotowanie Planu Ciągłości Działania opiera się na standardzie ISO 22301, dotyczącym procedury w razie zakłóceń czy awarii. Korzyścią wdrożenia BCP przez ESKOM w Twojej firmie jest generowanie oszczędności dzięki zminimalizowaniu strat wywołanych przez różnego rodzaju awarie. Posiadanie skutecznych mechanizmów wyjścia z kryzysu w postaci BCP zapewnia ciągłość działania i zwiększa wiarygodność firmy na rynku. Plan Przywrócenia Ciągłości Działania realnie zwiększa wydajność biznesową i odporność firmy. Korzyścią BCP jest lepsze poznanie swojego biznesu i otrzymanie obiektywnego obrazu organizacji, który pozwala na usprawnienie zarządzania ryzykiem czy zarządzania łańcuchem dostaw.

Dlaczego testowanie Planów Ciągłości Działania jest tak ważne?

Sytuacja podmiotów na rynku jest bardzo dynamiczna, dlatego stworzenie planu wymaga ciągłej aktualizacji. Wpływ na to mają takie czynniki jak update sprzętu, zmieniająca się rzeczywistość czy pojawianie nowych zagrożeń np. nowych metod hackowania. Dobrym przykładem jest pandemia, która wywróciła do góry nogami funkcjonowanie większości firm i wymusiła dostosowanie się do trudnych warunków prowadzenia biznesu. Dlatego ciągłe testowanie planów BCP powinno być obowiązkową zasadą przedsiębiorstw. Testy pozwalają na upewnienie się, czy cele organizacji zostaną osiągnięte w razie wystąpienia zagrożenia. BCP poprawia zdolność odtworzeniową firmy po wystąpieniu incydentu, a testowanie planu prowadzi do identyfikacji luk i słabości BCP, umożliwiając jego modyfikację. Testy pozwalają na realną ocenę przygotowania pracowników, zwiększając ich świadomość w zakresie zagrożeń takich jak: ataki hakerskie, pożar, powódź czy awaria systemu. Organizacja przeprowadzająca testy staje się bardziej wiarygodnym partnerem dla swoich klientów, zapewniając im dostępność oferowanych usług czy produktów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze BCP! Wejdź na stronę i skontaktuj się z nami.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.