Prowadzę sklep. Czy mnie dotyczą obowiązki wynikające z ustawy?

Maciej Piwowski
05.09.2015

Prowadzę sklep. Wystawiam faktury dla osób fizycznych. Czy mnie dotyczą obowiązki wynikające z ustawy? A jeśli tak to jakie?

TAK.
Ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje podmiot gospodarczy jakim jest sklep.
Na administratorze danych przetwarzanych w sklepie (właścicielu sklepu) ciążą obowiązki:
 - zapewnienia legalności przetwarzania danych, to jest przetwarzania tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zadań przedsiębiorstwa
 - umożliwienia kontroli inspektorom GIODO
 - zabezpieczenia danych
 - prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
 - prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie