Przydatne modyfikacje rejestru dla Windows XP

Krzysztof Jagielski
20.08.2015

Przydatne modyfikacje rejestru dla Windows XP

Zmiana kolejności wyświetlania liter i etykiet

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

wartość ShowDriveLettersFirst:

0 = litery po etykietach (ustawienie domyślne)
1 = dyski sieciowe jako pierwsze
2 = brak liter
4 = litery przed etykietami

lub gotowe pliki rejestru:
1 - Wyświetlanie liter dysków sieciowych przed dyskami lokalnymi: networkbeforelocal.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"ShowDriveLettersFirst"=dword:00000001


4 - Wyświetlanie liter przed etykietami: letterbeforelabel.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"ShowDriveLettersFirst"=dword:000000040 - Wyświetlanie liter po etykietach: letterafterlabel.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"ShowDriveLettersFirst"=dword:000000002 - Brak wyświetlania liter napędów: noletters.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"ShowDriveLettersFirst"=dword:00000002

---

Ikona dyskowa z komunikatem o małej ilości miejsca na dysku:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Utwórzyć lub zmodyfikować istniejącą wartość DWORD NoLowDiskSpaceChecks przypisując jej liczbę 1.
Po edycji rejestru zresetować komputer.

lub za pośrednictwem pliku: lowdiskspace.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001

---

pulpit.scf - C:\Documents and Settings\Nazwa Konta\Dane Aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

lub: regsvr32 /n /i:U shell32

---

Usuwanie Dokumentów Recent

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Utworzyć wartość DWORD o nazwach NoRecentDocsMenu przypisując liczbę 1.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.