Złoty środek na problemy służby zdrowia?

Remigisz Szulc
02.10.2015

System opieki zdrowotnej w Polsce ma wiele mankamentów - od problemów z kolejkami do specjalistów, poprzez skomplikowany system rejestracji na nieujednoliconej jakości samych usług medycznych kończąc. Co sprawia, że w naszym kraju pojawia się tak wiele problemów w tej kwestii?

Problem z dostępnością do usług lekarskich jest z całą pewnością tematem złożonym - nie jest przypadkiem, że przez tak długi czas główny kształt opieki zdrowotnej zasadniczo się nie zmienia. Problemy jak były, tak pozostają, kolejki do specjalistów jak straszyły pacjentów, tak straszą, krótko mówiąc - nie jest różowo.

Co tak naprawdę powoduje, że problemy się piętrzą, rozwiązanie wydaje się niemożliwe do znalezienia, a pacjenci rok w rok borykają się z tymi samymi trudnościami?

Nie chciałbym podejmować się próby wyjaśniania wszystkich mankamentów, które składają się na niewątpliwie trudny i złożony temat problemów nękających polski system opieki zdrowotnej. Chciałbym jednak powiedzieć o jednym z nich - braku posegregowanego i ujednoliconego systemu informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Problemem jest zarówno brak spójnego słownictwa opisu medycznego, który otrzymujemy, a także niejasna klasyfikacja schorzeń, objawów i dolegliwości. Nie możemy także zapominać, jak istotne jest, aby ubezpieczyciel miał dostęp do kompletnej i nie budzącej wątpliwości historii chorób.

Diagnozę medyczną powinno opierać się na międzynarodowym, powszechnie stosowanym w krajach zachodnich systemie ICF - Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Ta systematyzacja pozwala na uproszczenie diagnozy, która niejednokrotnie nie jest spójna, gdy wydaje ją dwóch różnych specjalistów. Co więcej, gdy istnieje pewien wzór opisu, który gwarantuje jego jednolistość, ocena stanu zdrowia oraz późniejsza kuracja stają się bardziej sprawne.

Pozostaje temat zebrania wyników i danych pacjenta w jednym miejscu, gdzie dostęp do nich jest bezpieczny, ale jednocześnie prosty.

Na polskim rynku niewiele jest podmiotów, które oferują skuteczne i sprawdzone platformy do przepływu informacji pomiędzy lekarzem, pacjentem, ale także ubezpieczycielem.

Jednym z tych nielicznych jest EDM Plus - platforma oparta na systemie ICF, która pozytywne recenzje zbiera zarówno w Polsce, jak i krajach Zachodniej Europy. Używając rzetelnych i bezpiecznych systemów organizacji danych, pozwala na uniknięcie rozbieżności pomiędzy diagnozami, ujednolicenie języka opinii lekarskich oraz zebranie w jednym miejscu wszystkich danych pacjenta. Być może dobra praktyka produktu EDM Plus pozwoli w przyszłości - na jej wzór - ujednolicić system polskiej służby zdrowia?

http://www.edmplus.pl/

 

Artykuł dostarczony przez Partnera serwisu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.