[.htaccess] Własne strony błędów

Marek Szydełko
21.08.2015

Często podróżując po stronach możemy napotkać błędy, które są oznaczone 3 cyframi. Np. błąd 404 - nie ma takiej strony/pliku. Możemy stworzyć własną stronę, która będzie informować użytkownika o błędzie. W tym celu stworzymy odpowiedni plik .htaccess oraz dokumenty .html, które będą wyświetlać błąd. Najpierw przedstawię listę najczęstszych błędów:

 

 • 400 Bad Request Nieprawidłowe zapytanie - żądanie nie może być obsłużone przez serwer z powodu błędnej składni zapytania
 • 401 Unauthorized Nieautoryzowany dostęp - żądanie zasobu, który wymaga uwierzytelnienia
 • 402 Payment Required Wymagana opłata - odpowiedź zarezerwowana na przyszłość
 • 403 Forbidden Zabroniony - serwer zrozumiał zapytanie lecz konfiguracja bezpieczeństwa zabrania mu zwrócić żądany zasób
 • 404 Not Found Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości
 • 405 Method Not Allowed Niedozwolona metoda - metoda zawarta w żądaniu nie jest dozwolona dla wskazanego zasobu, odpowiedź zawiera też listę dozwolonych metod
 • 500 Internal Server Error Wewnętrzny błąd serwera - serwer napotkał niespodziewane trudności, które uniemożliwiły zrealizowanie żądania
 • 501 Not Implemented Nie zaimplementowano - serwer nie dysponuje funkcjonalnością wymaganą w zapytaniu; ten kod jest zwracany, gdy serwer otrzymał nieznany typ zapytania
 • 502 Bad Gateway Błąd bramy - serwer - spełniający rolę bramy lub pośrednika - otrzymał niepoprawną odpowiedź od serwera nadrzędnego i nie jest w stanie zrealizować żądania klienta
 • 503 Service Unavailable Usługa niedostępna - serwer nie jest w stanie w danej chwili zrealizować zapytania klienta ze względu na przeciążenie
 • 504 Gateway Timeout Przekroczony czas bramy - serwer - spełniający rolę bramy lub pośrednika - nie otrzymał w ustalonym czasie odpowiedzi od wskazanego serwera HTTP, FTP, LDAP itp. lub serwer DNS jest potrzebny do obsłużenia zapytania
 • 505 HTTP Version Not Supported Wersja HTTP nie obsługiwana - serwer nie obsługuje bądź odmawia obsługi wskazanej przez klienta wersji HTTP

 

 

Teraz stworzymy plik .htaccess, który podczas napotkania błędu, będzie przekierowywał na odpowiednią, stworzoną przez nas stronę:

 

ErrorDocument 400 /400.html
ErrorDocument 401 /401.html
ErrorDocument 402 /402.html
ErrorDocument 403 /403.html
ErrorDocument 404 /404.html
ErrorDocument 405 /405.html
ErrorDocument 500 /500.html
ErrorDocument 501 /501.html
ErrorDocument 502 /502.html
ErrorDocument 503 /503.html
ErrorDocument 504 /504.html
ErrorDocument 505 /505.html

 

 

Teraz wystarczy tylko stworzyć strony .html z odpowiednim komunikatem ;)
Nie wszystkie darmowe serwery umożliwiają modyfikację pliku .htaccess.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.