CRM

Krzysztof Jagielski
10.09.2013

CeReM Personal

 • Organizator pracy użytkownika, umożliwiający systematyczną obsługę klientów wraz z planem pracy i kontrolą jej wykonania
 • Wymuszenie obsługi przydzielonego klienta i wykonania kontaktów do czasu osiągnięcia rezultatu
 • Tworzenie projektów sprzedaży nowych usług i towarów, na które składają się:
 • plany finansowe (szczegółowe planowanie kosztów i przychodów w określonym przedziale czasowym)
 • użytkownicy (osoby obsługujące dany projekt)
 • oferty dla klientów (zbiory dokumentów przeznaczone do prezentacji klientom)
 • przydziały klientów (przypisywanie klienta użytkownikowi systemu)
 • wykonane kontakty (kontakty z klientami w postaci: telefonów, faksów, spotkań, maili, korespondencji oraz prezentacji) i ich rezultaty
 • umowy wraz z rozliczeniami (efekty wszystkich działań - produkt finalny)
 • powody odmów (zestawienie przyczyn z jakich klienci odmówili współpracy)
 • Zarządzanie, planowanie, kontrolę wykonania i analizę projektów wraz z planem przychodów i kosztów oraz kontrolę efektywności pracy użytkowników przypisanych do projektu
 • Zarządzanie dokumentami dla klientów (tzw. oferty) z udostępnianiem tylko aktualnej oferty
 • Moduł do automatycznej korespondencji seryjnej
 • Przeglądanie bazy danych według dowolnych kryteriów np.: danych o klientach, osobach i stanowiskach zajmowanych w firmie, telefonach, adresach, rodzajach działalności, branżach i innych informacjach
 • Zaawansowany moduł do wczytywania nowych i istniejących baz danych teleadresowych, dający gwarancję zachowania niepowtarzalności klientów w systemie
 • Grupowanie użytkowników systemu według zdefiniowanych przez firmę kryteriów wraz z uprawnieniami do określonych funkcji i danych
 • Możliwość eksportu danych z zestawień do pliku lub bufora systemowego
 • Podsumowania:
 • przydzielonych firm
 • kontaktów i czasu pracy z klientami
 • pracy użytkowników w systemie
 • zarejestrowanych umów w czasie i wartości oraz zapłat za nie
 • przyczyn odmów klientów
 • Historię współpracy z klientami oraz historię pracy użytkowników

strona producenta: CeReM Personal

 


 

CRM Berberis Minima

 • Program do zarządzania kontaktami handlowymi na jednym stanowisku komputerowym.

strona producenta: CRM Berberis Minima

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.